ტურისტული ინვენტარი - Tent.ge
კარავი
 • 2-3 ადგილიანი
  გაქირავება: 10 ლ.
  გაყიდვა: 80 ლ.
  განვადება: 7,33 ლ.
  სრულად
 • 3-4 ადგილიანი
  გაქირავება: 10 ლ.
  გაყიდვა: 90 ლ.
  განვადება: 8,25 ლ.
  სრულად
 • Quechua 2 ტენტიანი 2 ოთახიანი 4 ადგილიანი
  გაყიდვა: 800 ლ.
  განვადება: 73,33 ლ.
  სრულად
 • Quechua 2 ტენტიანი 3 ოთახიანი 6-7 ადგილიანი
  გაყიდვა: 1500 ლ.
  განვადება: 137,5 ლ.
  სრულად
 • Quechua 2 ტენტიანი 6 ადგილიანი
  გაყიდვა: 1100 ლ.
  განვადება: 100,83 ლ.
  სრულად
 • Quechua 2 ტენტიანი 2 ოთახიანი 4 ადგილიანი
  გაყიდვა: 1000 ლ.
  განვადება: 91,67 ლ.
  სრულად
 • 2 ტენტიანი 2-3 ადგილიანი
  გაქირავება: 10 ლ.
  გაყიდვა: 150 ლ.
  განვადება: 13,75 ლ.
  სრულად
 • 2 ტენტიანი 3-4 ადგილიანი
  გაქირავება: 10 ლ.
  გაყიდვა: 170 ლ.
  განვადება: 15,58 ლ.
  სრულად
 • Quechua 2 ადგილიანი 2 ტენტიანი
  გაყიდვა: 280 ლ.
  განვადება: 25,67 ლ.
  სრულად
 • Quechua 3 ადგილიანი 2 ტენტიანი
  გაყიდვა: 340 ლ.
  განვადება: 31,17 ლ.
  სრულად
 • Quechua 2 ადგილიანი 2 ტენტიანი
  გაყიდვა: 400 ლ.
  განვადება: 36,67 ლ.
  სრულად
 • Quechua 3 ადგილიანი 2 ტენტიანი
  გაყიდვა: 480 ლ.
  განვადება: 44 ლ.
  სრულად
 • 4-5 ადგილიანი HANLU (თვითგასაშლელი)
  გაყიდვა: 410 ლ.
  განვადება: 37,58 ლ.
  სრულად
 • 2 ტენტიანი 4-5 ადგილიანი HANLU (თვითგასაშლელი)
  გაყიდვა: 420 ლ.
  განვადება: 38,5 ლ.
  სრულად
 • 2 ტენტიანი 3 ოთახიანი 6-7 ადგილიანი
  გაყიდვა: 520 ლ.
  განვადება: 47,67 ლ.
  სრულად
 • 2 ტენტიანი 3-4 ადგილიანი HASKY
  გაყიდვა: 270 ლ.
  განვადება: 24,75 ლ.
  სრულად
 • 2 ტენტიანი 3-4 ადგილიანი (თვითგასაშლელი)
  გაყიდვა: 300 ლ.
  განვადება: 27,5 ლ.
  სრულად
 • ავტომატიური მექანიზმით HANLU (თვითგასაშლელი)
  გაყიდვა: 280 ლ.
  განვადება: 25,67 ლ.
  სრულად
 • 2 ტენტიანი 2-3 ადგილიანი CAMPSOR
  გაქირავება: 30 ლ.
  გაყიდვა: 260 ლ.
  განვადება: 23,83 ლ.
  სრულად
 • 2 ტენტიანი 3-4 ადგილიანი CAMPSOR
  გაქირავება: 20 ლ.
  გაყიდვა: 240 ლ.
  განვადება: 22 ლ.
  სრულად
 • 2 ტენტიანი 2 ადგილიანი CAMPSOR
  გაქირავება: 20 ლ.
  გაყიდვა: 220 ლ.
  განვადება: 20,17 ლ.
  სრულად
 • 2 ტენტიანი 3-4 ადგილიანი CAMPSOR
  გაქირავება: 30 ლ.
  გაყიდვა: 280 ლ.
  განვადება: 25,67 ლ.
  სრულად
 • 2 ტენტიანი 3-4 ადგილიანი
  გაყიდვა: 360 ლ.
  განვადება: 33 ლ.
  სრულად
 • 2 ტენტიანი 2 ოთახიანი 3-4 ადგილიანი
  გაყიდვა: 390 ლ.
  განვადება: 35,75 ლ.
  სრულად
 • 3-4 ადგილიანი (თვითგასაშლელი)
  გაყიდვა: 85 ლ.
  განვადება: 7,79 ლ.
  სრულად
 • 2 ტენტიანი 3-4 ადგილიანი (თვითგასაშლელი)
  გაყიდვა: 200 ლ.
  განვადება: 18,33 ლ.
  სრულად
 • 2 ტენტიანი 2 ადგილიანი BOTACK
  გაყიდვა: 250 ლ.
  განვადება: 22,92 ლ.
  სრულად
 • 4-5 ადგილიანი
  გაყიდვა: 100 ლ.
  განვადება: 9,17 ლ.
  სრულად
 • დამატებითი ტენტი
  გაქირავება: 5 ლ.
  გაყიდვა: 20 ლ.
  განვადება: 1,83 ლ.
  სრულად
 • 2 ტენტიანი 3-4 ადგილიანი CHANODUG
  გაყიდვა: 320 ლ.
  განვადება: 29,33 ლ.
  სრულად
1 / 2 სულ: 36