ტურისტული ინვენტარი - Tent.ge
კარავი
 • 2-3 ადგილიანი
  გაქირავება: 15 ლ.
  გაყიდვა: 100 ლ.
  განვადება: 9,17 ლ.
  სრულად
 • 3-4 ადგილიანი
  გაქირავება: 15 ლ.
  გაყიდვა: 120 ლ.
  განვადება: 11 ლ.
  სრულად
 • კარავი Quechua 2 ტენტიანი 2 ოთახიანი 4 ადგილიანი
  გაყიდვა: 800 ლ.
  განვადება: 73,33 ლ.
  სრულად
 • კარავი Quechua 2 ტენტიანი 3 ოთახიანი 6-7 ადგილიანი
  გაყიდვა: 1500 ლ.
  განვადება: 137,5 ლ.
  სრულად
 • კარავი Quechua 2 ტენტიანი 6 ადგილიანი
  გაყიდვა: 1100 ლ.
  განვადება: 100,83 ლ.
  სრულად
 • კარავი Quechua 2 ტენტიანი 2 ოთახიანი 4 ადგილიანი
  გაყიდვა: 1000 ლ.
  განვადება: 91,67 ლ.
  სრულად
 • 2 ტენტიანი 2-3 ადგილიანი
  გაქირავება: 15 ლ.
  გაყიდვა: 160 ლ.
  განვადება: 14,67 ლ.
  სრულად
 • 2 ტენტიანი 3-4 ადგილიანი
  გაქირავება: 15 ლ.
  გაყიდვა: 180 ლ.
  განვადება: 16,5 ლ.
  სრულად
 • კარავი Quechua 2 ადგილიანი 2 ტენტიანი
  გაყიდვა: 300 ლ.
  განვადება: 27,5 ლ.
  სრულად
 • კარავი Quechua 3 ადგილიანი 2 ტენტიანი
  გაყიდვა: 370 ლ.
  განვადება: 33,92 ლ.
  სრულად
 • კარავი Quechua 4 ადგილიანი 2 ტენტიანი
  გაქირავება: 40 ლ.
  გაყიდვა: 480 ლ.
  განვადება: 44 ლ.
  სრულად
 • კარავი Quechua 2 ადგილიანი 2 ტენტიანი
  გაყიდვა: 450 ლ.
  განვადება: 41,25 ლ.
  სრულად
 • კარავი Quechua 3 ადგილიანი 2 ტენტიანი
  გაყიდვა: 550 ლ.
  განვადება: 50,42 ლ.
  სრულად
 • 2 ტენტიანი 3 ოთახიანი 6-7 ადგილიანი
  გაყიდვა: 550 ლ.
  განვადება: 50,42 ლ.
  სრულად
 • 4-5 ადგილიანი HANLU (თვითგასაშლელი)
  გაყიდვა: 410 ლ.
  განვადება: 37,58 ლ.
  სრულად
1 / 3 სულ: 45