ტურისტული ინვენტარი - Tent.ge
სხვა
 • სტოპერი
  გაყიდვა: 0,5 ლ.
  განვადება: 0,05 ლ.
  სრულად
 • ვობლერი თევზები
  გაყიდვა: 5 ლ.
  განვადება: 0,46 ლ.
  სრულად
 • სიმძიმე ტყვია
  გაყიდვა: 0,5 ლ.
  განვადება: 0,05 ლ.
  სრულად
 • ნემსკავი ძაფით ზომა 5
  გაყიდვა: 1 ლ.
  განვადება: 0,09 ლ.
  სრულად
 • ნემსკავი ზომა 4
  გაყიდვა: 1 ლ.
  განვადება: 0,09 ლ.
  სრულად
 • ნემსკავი 1-10
  გაყიდვა: 5 ლ.
  განვადება: 0,46 ლ.
  სრულად
 • ტივტივა
  გაყიდვა: 4 ლ.
  განვადება: 0,37 ლ.
  სრულად
 • კარაბინი
  გაყიდვა: 0,5 ლ.
  განვადება: 0,05 ლ.
  სრულად
 • სადოკი კაპრონი (თევზის ჩასაყრელი)
  გაყიდვა: 10 ლ.
  განვადება: 0,92 ლ.
  სრულად
 • სადოკი რკინის (თევზის ჩასაყრელი)
  გაყიდვა: 15 ლ.
  განვადება: 1,38 ლ.
  სრულად
 • სადოკი რკინა (თევზის ჩასაყრელი)
  გაყიდვა: 20 ლ.
  განვადება: 1,83 ლ.
  სრულად
 • საჩოკი (თევზის ბადე)
  გაყიდვა: 20 ლ.
  განვადება: 1,83 ლ.
  სრულად
 • ტივტივა
  გაყიდვა: 0,5 ლ.
  განვადება: 0,05 ლ.
  სრულად
 • ნემსკავი ზომა 8
  გაყიდვა: 1 ლ.
  განვადება: 0,09 ლ.
  სრულად
 • ნემსკავი ზომა 9
  გაყიდვა: 5 ლ.
  განვადება: 0,46 ლ.
  სრულად
 • ნემსკავი ზომა 10
  გაყიდვა: 5 ლ.
  განვადება: 0,46 ლ.
  სრულად
 • ტივტივა
  გაყიდვა: 2 ლ.
  განვადება: 0,18 ლ.
  სრულად