ტურისტული ინვენტარი - Tent.ge
სხვა
 • სტოპერი
  გაყიდვა: 0,5 ლ.
  განვადება: 0,05 ლ.
  სრულად
 • ვობლერი თევზები
  გაყიდვა: 7 ლ.
  განვადება: 0,64 ლ.
  სრულად
 • სიმძიმე ტყვია
  გაყიდვა: 0,5 ლ.
  განვადება: 0,05 ლ.
  სრულად
 • ნემსკავი ძაფით ზომა 5
  გაყიდვა: 2 ლ.
  განვადება: 0,18 ლ.
  სრულად
 • ნემსკავი ზომა 4
  გაყიდვა: 1,5 ლ.
  განვადება: 0,14 ლ.
  სრულად
 • ნემსკავი 3-12
  გაყიდვა: 5 ლ.
  განვადება: 0,46 ლ.
  სრულად
 • ტივტივა
  გაყიდვა: 4 ლ.
  განვადება: 0,37 ლ.
  სრულად
 • კარაბინი
  გაყიდვა: 0,25 ლ.
  განვადება: 0,02 ლ.
  სრულად
 • სადოკი კაპრონი (თევზის ჩასაყრელი)
  გაყიდვა: 15 ლ.
  განვადება: 1,38 ლ.
  სრულად
 • სადოკი რკინის (თევზის ჩასაყრელი)
  გაყიდვა: 20 ლ.
  განვადება: 1,83 ლ.
  სრულად
 • სადოკი რკინა (თევზის ჩასაყრელი)
  გაყიდვა: 25 ლ.
  განვადება: 2,29 ლ.
  სრულად
 • საჩოკი (თევზის ბადე)
  გაყიდვა: 20 ლ.
  განვადება: 1,83 ლ.
  სრულად
 • ტივტივა
  გაყიდვა: 0,5 ლ.
  განვადება: 0,05 ლ.
  სრულად
 • ნემსკავი ზომა 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
  გაყიდვა: 1,5 ლ.
  განვადება: 0,14 ლ.
  სრულად
 • ნემსკავი ზომა 9
  გაყიდვა: 5 ლ.
  განვადება: 0,46 ლ.
  სრულად
1 / 3 სულ: 32