ტურისტული ინვენტარი - Tent.ge
ოპტიკური სამიზნე
 • ოპტიკური სამიზნე tasco 4x20
  გაყიდვა: 30 ლ.
  განვადება: 2,75 ლ.
  სრულად
 • ოპტიკური სამიზნე tasco 3-7x28
  გაყიდვა: 50 ლ.
  განვადება: 4,58 ლ.
  სრულად
 • ოპტიკური სამიზნე BSA contender 4x32
  გაყიდვა: 80 ლ.
  განვადება: 7,33 ლ.
  სრულად
 • ოპტიკური სამიზნე bushenell 4x32
  გაყიდვა: 120 ლ.
  განვადება: 11 ლ.
  სრულად
 • ოპტიკური სამიზნე bushenell 3-9x40
  გაყიდვა: 180 ლ.
  განვადება: 16,5 ლ.
  სრულად
 • ოპტიკური სამიზნე bushenell 3-9x56
  გაყიდვა: 200 ლ.
  განვადება: 18,33 ლ.
  სრულად
 • ოპტიკური სამიზნე bushenell 6-24x50
  გაყიდვა: 250 ლ.
  განვადება: 22,92 ლ.
  სრულად
 • ოპტიკური სამიზნე bushenell 4-9x40
  გაყიდვა: 300 ლ.
  განვადება: 27,5 ლ.
  სრულად
 • ოპტიკური სამიზნე Bushnell 1.5-4x30
  გაყიდვა: 400 ლ.
  განვადება: 36,67 ლ.
  სრულად
 • ოპტიკური სამიზნე Bushnell 3-9x32
  გაყიდვა: 130 ლ.
  განვადება: 11,92 ლ.
  სრულად
 • ოპტიკური სამიზნე Bushnell 3-9x32EG
  გაყიდვა: 250 ლ.
  განვადება: 22,92 ლ.
  სრულად
 • ოპტიკური სამიზნე Bushenell 3-9x40
  გაყიდვა: 150 ლ.
  განვადება: 13,75 ლ.
  სრულად
 • ოპტიკური სამიზნე Bushnell 3-9x40EG
  გაყიდვა: 180 ლ.
  განვადება: 16,5 ლ.
  სრულად
 • ოპტიკური სამიზნე Bushnell 3-9x40EG
  გაყიდვა: 250 ლ.
  განვადება: 22,92 ლ.
  სრულად
 • ოპტიკური სამიზნე Bushenell 4-16x50 AOIR
  გაყიდვა: 450 ლ.
  განვადება: 41,25 ლ.
  სრულად