ტურისტული ინვენტარი - Tent.ge
ჰანტელები
 • ჰანტელები 10 კგ
  გაყიდვა: 120 ლ.
  განვადება: 11 ლ.
  სრულად
 • ჰანტელები 20 კგ
  გაყიდვა: 240 ლ.
  განვადება: 22 ლ.
  სრულად
 • ჰანტელები 30 კგ
  გაყიდვა: 360 ლ.
  განვადება: 33 ლ.
  სრულად
 • ჰანტელები 40 კგ
  გაყიდვა: 480 ლ.
  განვადება: 44 ლ.
  სრულად
 • ჰანტელები 50 კგ
  გაყიდვა: 600 ლ.
  განვადება: 55 ლ.
  სრულად
 • სილიკონის ჰანტელი 1 კგ
  გაყიდვა: 15 ლ.
  განვადება: 1,38 ლ.
  სრულად
 • სილიკონის ჰანტელი 2 კგ
  გაყიდვა: 30 ლ.
  განვადება: 2,75 ლ.
  სრულად
 • სილიკონის ჰანტელი 3 კგ
  გაყიდვა: 45 ლ.
  განვადება: 4,13 ლ.
  სრულად
 • სილიკონის ჰანტელი 4 კგ
  გაყიდვა: 60 ლ.
  განვადება: 5,5 ლ.
  სრულად
 • სილიკონის ჰანტელი 5 კგ
  გაყიდვა: 75 ლ.
  განვადება: 6,88 ლ.
  სრულად
 • სილიკონის ჰანტელი 6 კგ
  გაყიდვა: 90 ლ.
  განვადება: 8,25 ლ.
  სრულად
 • სილიკონის ჰანტელი 7 კგ
  გაყიდვა: 105 ლ.
  განვადება: 9,63 ლ.
  სრულად
 • სილიკონის ჰანტელი 8 კგ
  გაყიდვა: 120 ლ.
  განვადება: 11 ლ.
  სრულად
 • სილიკონის ჰანტელი 9 კგ
  გაყიდვა: 135 ლ.
  განვადება: 12,38 ლ.
  სრულად
 • სილიკონის ჰანტელი 10 კგ
  გაყიდვა: 150 ლ.
  განვადება: 13,75 ლ.
  სრულად
1 / 2 სულ: 23