ტურისტული ინვენტარი - Tent.ge
ჰანტელები
 • ჰანტელები 10 კგ
  გაყიდვა: 100 ლ.
  განვადება: 9,17 ლ.
  სრულად
 • ჰანტელები 20 კგ
  გაყიდვა: 200 ლ.
  განვადება: 18,33 ლ.
  სრულად
 • ჰანტელები 30 კგ
  გაყიდვა: 300 ლ.
  განვადება: 27,5 ლ.
  სრულად
 • ჰანტელები 40 კგ
  გაყიდვა: 400 ლ.
  განვადება: 36,67 ლ.
  სრულად
 • ჰანტელები 50 კგ
  გაყიდვა: 500 ლ.
  განვადება: 45,83 ლ.
  სრულად
 • სილიკონის ჰანტელი 1 კგ
  გაყიდვა: 15 ლ.
  განვადება: 1,38 ლ.
  სრულად
 • სილიკონის ჰანტელი 2 კგ
  გაყიდვა: 30 ლ.
  განვადება: 2,75 ლ.
  სრულად
 • სილიკონის ჰანტელი 3 კგ
  გაყიდვა: 45 ლ.
  განვადება: 4,13 ლ.
  სრულად
 • სილიკონის ჰანტელი 4 კგ
  გაყიდვა: 60 ლ.
  განვადება: 5,5 ლ.
  სრულად
 • სილიკონის ჰანტელი 5 კგ
  გაყიდვა: 75 ლ.
  განვადება: 6,88 ლ.
  სრულად
 • სილიკონის ჰანტელი 6 კგ
  გაყიდვა: 90 ლ.
  განვადება: 8,25 ლ.
  სრულად
 • სილიკონის ჰანტელი 7 კგ
  გაყიდვა: 105 ლ.
  განვადება: 9,63 ლ.
  სრულად
 • სილიკონის ჰანტელი 8 კგ
  გაყიდვა: 120 ლ.
  განვადება: 11 ლ.
  სრულად
 • სილიკონის ჰანტელი 9 კგ
  გაყიდვა: 135 ლ.
  განვადება: 12,38 ლ.
  სრულად
 • სილიკონის ჰანტელი 10 კგ
  გაყიდვა: 150 ლ.
  განვადება: 13,75 ლ.
  სრულად
 • შტანგის ღერძი 120 სმ
  გაყიდვა: 100 ლ.
  განვადება: 9,17 ლ.
  სრულად
 • შტანგის ღერძი 150 სმ
  გაყიდვა: 110 ლ.
  განვადება: 10,08 ლ.
  სრულად
 • შტანგის ღერძი 180 სმ
  გაყიდვა: 120 ლ.
  განვადება: 11 ლ.
  სრულად
 • შტანგის ღერძი 220 სმ
  გაყიდვა: 180 ლ.
  განვადება: 16,5 ლ.
  სრულად
 • შტანგის ბლინები 1 კგ
  გაყიდვა: 7 ლ.
  განვადება: 0,64 ლ.
  სრულად
 • შტანგის ბლინები 1 კგ რეზინის
  გაყიდვა: 8 ლ.
  განვადება: 0,73 ლ.
  სრულად
 • ჰანტელის ბლინი 1 კგ
  გაყიდვა: 10 ლ.
  განვადება: 0,92 ლ.
  სრულად
 • სილიკონის ჰანტელი 1 კგ
  გაყიდვა: 35 ლ.
  განვადება: 3,21 ლ.
  სრულად
 • ჰანტელი 5 კგ
  გაყიდვა: 100 ლ.
  განვადება: 9,17 ლ.
  სრულად