ტურისტული ინვენტარი - Tent.ge
ელექტრო-შოკი
 • ელექტრო შოკი 3800k
  გაყიდვა: 60 ლ.
  განვადება: 5,5 ლ.
  სრულად
 • ელექტრო შოკი 3800k
  გაყიდვა: 50 ლ.
  განვადება: 4,58 ლ.
  სრულად
 • ელექტრო შოკი და ფანარი 10000k
  გაყიდვა: 60 ლ.
  განვადება: 5,5 ლ.
  სრულად
 • ელექტრო შოკი და ფანარი 10000k
  გაყიდვა: 60 ლ.
  განვადება: 5,5 ლ.
  სრულად
 • ელექტრო შოკი და ფანარი 80000k
  გაყიდვა: 100 ლ.
  განვადება: 9,17 ლ.
  სრულად
 • ელექტრო შოკი და ფანარი 80000k
  გაყიდვა: 80 ლ.
  განვადება: 7,33 ლ.
  სრულად
 • ელექტრო შოკი და ფანარი 80000k
  გაყიდვა: 115 ლ.
  განვადება: 10,54 ლ.
  სრულად
 • ელექტრო შოკი და ფანარი 80000k
  გაყიდვა: 120 ლ.
  განვადება: 11 ლ.
  სრულად
 • ელექტრო შოკი და ფანარი 10000k ლაზერით
  გაყიდვა: 70 ლ.
  განვადება: 6,42 ლ.
  სრულად
 • ელექტრო შოკი და ფანარი 5000k
  გაყიდვა: 70 ლ.
  განვადება: 6,42 ლ.
  სრულად
 • ძაღლების დასაფრთხობი (შესაშინებელი)
  გაყიდვა: 50 ლ.
  განვადება: 4,58 ლ.
  სრულად